Continuing Education on New Data Standards & Technologies

Search thousands of Continuing Education resources for metadata professionals


Advanced Search

Việt Nam và ADB

Go to the resource directly at http://www.adb.org/vi/countries/viet-nam/main

Linked Data

Subject

Creator

Dublin Core

Title

Việt Nam và ADB

Description

Tóm tắt: Giới thiệu thông tin về hỗ trợ phát triển tại Việt Nam, dữ liệu và phân tích kinh tế, cập nhật tin tức và ấn phẩm cũng như những sáng kiến khu vực. 

Publisher

Asian Development Bank

Date

2014-08-02T00:00+08:00

Rights

Copyright to metadata belongs to Continuing Education Metadata Project. Content Copyright: Asian Development Bank

Format

text/html; charset=utf-8 63.71 KB

Identifier

http://www.adb.org/vi/countries/viet-nam/main

Hyperlink Item Type Metadata

Files

Citation

aiko, “Việt Nam và ADB,” Continuing Education on New Data Standards & Technologies, accessed May 25, 2019, http://acva2010.cs.drexel.edu/omeka/items/show/49689.